สมัครออนไลน์ Visit our office
Mail documents We prepare your documents and application
รับวีซ่า Submit application in person
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการวีซ่าสาธารณรัฐกาบองตั้งแต่ปี 2003 VisaHQ is a private visa agency, not affiliated with the government of สาธารณรัฐกาบอง. VisaHQ provides
 expediting services 
 • error-proofing your application
 • hand-carry delivery to Consulate
 • real-time status updates
 • dedicated call center
for visa to สาธารณรัฐกาบอง and charges a service fee. See how we compare in the 90 seconds

video


      สาธารณรัฐกาบอง วีซ่า

วีซ่า สาธารณรัฐกาบอง

ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา

โทรหาเราฟรี

permanent resident?
Tourist E-visa
จำเป็น
Business E-visa
จำเป็น
วีซ่าท่องเที่ยว
จำเป็น
วีซ่าธุรกิจ
จำเป็น


The applicant for e-Visa should not travel before the arrival date specified in the registration or take the risk of traveling without having received the Travel Authorization Receipt. Applicants who do not respect these instructions will be driven back in accordance with Law N°5/86 of 18 June 1986, laying down the admission regime and stay of foreigners in the Gabonese republic.

Payments for evisa are made on arrival at the delivery of the e-visa sticker

กรอก สาธารณรัฐกาบอง tourist e-visa แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

และให้สำเนาดิจิตอลของเอกสารดังต่อไปนี้

a
Passport. A copy of the passport data page, the passport should be valid for at least six (6) months.
b
Photo. A recent photograph from less than 6 months (35 * 45 mm) in colour and has neither overexposure or underexposure. It must be properly mixed without shadow on the face or in the background.
Please show these documents upon arrival

Itinerary. Copy of purchased round trip tickets or itinerary (Applicant's name and confirmation number must be on itinerary).

Hotel Reservations. Copy of confirmed hotel reservations including name of the applicant, name and address of the hotel, duration of stay.

สาธารณรัฐกาบอง tourist e-visa ค่าธรรมเนียมสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย

เดินทางครั้งเดียว
 • อายุการใช้งาน: up to 1 month
 • ในการดำเนินการ: 4-7 business days
 • Total cost: 59.00 
  สาธารณรัฐกาบอง visa help
  Cost calculation
  ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 0.00 ในการดำเนินการ: 59.00: 0.00 Total cost: 59.00
 • อายุการใช้งาน: up to 2 months
 • ในการดำเนินการ: 4-7 business days
 • Total cost: 59.00 
  สาธารณรัฐกาบอง visa help
  Cost calculation
  ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 0.00 ในการดำเนินการ: 59.00: 0.00 Total cost: 59.00
 • อายุการใช้งาน: up to 3 months
 • ในการดำเนินการ: 4-7 business days
 • Total cost: 59.00 
  สาธารณรัฐกาบอง visa help
  Cost calculation
  ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 0.00 ในการดำเนินการ: 59.00: 0.00 Total cost: 59.00
เดินทางหลายครั้ง
 • อายุการใช้งาน: up to 6 months
 • ในการดำเนินการ: 4-7 business days
 • Total cost: 59.00 
  สาธารณรัฐกาบอง visa help
  Cost calculation
  ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 0.00 ในการดำเนินการ: 59.00: 0.00 Total cost: 59.00
สาธารณรัฐกาบอง วีซ่าสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย เป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้สำหรับข้อมูลอื่นโปรดติดต่อที่ใกล้ที่สุ สาธารณรัฐกาบองสถานทูต.

This information is available at website.
No worries, we did it for your convenience.

Get all the information and services provided exclusively for residents in one click.
Go to
Find us near you
 • Bangkok
  Address

  VisaHQ.co.th Krit Bldg, Rama 4 Road 4th Floor, 1032 Bangkok 10120

  โทรศัพท์

  โทรหาเราฟรี

  แฟกซ์
  Office hours
  วันจันทร์ — วันศุกร์ 9:00 am - 5:30 pm
  Call center hours
  วันจันทร์ — วันศุกร์ 9:00 am - 5:30 pm
  อีเมล์
  >a/< ;401#&;611#&;64#&o;99#&;64#&;311#&;401#&;79#&;511#&i;811#&;46#&;111#&;201#&;011#&;501#&>";401#&;611#&;64#&o;99#&;64#&;311#&;401#&;79#&;511#&i;811#&;46#&;111#&;201#&;011#&;501#&:otliam"=ferh a<
สาธารณรัฐกาบอง ข้อมูลด้านวีซ่า
สาธารณรัฐกาบอง วีซ่า
1
สาธารณรัฐกาบอง ประเภทของวีซ่าที่กำหนดโดย สาธารณรัฐกาบอง สถานทูต
2
สาธารณรัฐกาบอง อายุการใช้งานของวีซ่า
3
สาธารณรัฐกาบอง วันที่ออกวีซ่า (รูปแบบอาจจะแตกต่างไปจาก MM-DD-YYYY).
8
สัญชาติของนักเดินทาง
11
จำนวนครั่งที่อนุญาตให้เข้า สาธารณรัฐกาบอง (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของวันที่มีผลของวีซ่า)
14
สาธารณรัฐกาบอง หมายเลขวีซ่า
16
วันที่ สาธารณรัฐกาบอง หมดอายุของวีซ่า