สแตนลีย์/ หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ สถานทูตใน ราชอาณาจักรไทย

ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา

Falkland Islands สถานทูต ใน Bangkok

ที่อยู่
14 Wireless Road
Lumpini
Pathumwan
10330
Bangkok
Thailand
โทรศัพท์
+66-2305-8333
แฟกซ์
+66-2255-9278
URL ของเว็บไซต์
https://www.gov.uk/government/world/organisations/british-embassy-bangkok
รายงานการเปลี่ยนแปลง
×

รายงานการเปลี่ยนแปลง

Falkland Islands Consulate ใน Chiang Mai

ที่อยู่
198 Bumrungraj Rd, Muang
50000
Chiang Mai
Thailand
โทรศัพท์
+66-2305-8333
แฟกซ์
+66-5326-3016
รายงานการเปลี่ยนแปลง
×

รายงานการเปลี่ยนแปลง

×