สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย วีซ่า

วีซ่าสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย

permanent resident?


กรอก สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย tourist e-visa แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

และให้สำเนาดิจิตอลของเอกสารดังต่อไปนี้

a
Scanned copy of ราชอาณาจักรไทย passport. A clear scan of the information pages of your signed passport that must be still valid for at least 6 month from the date you intend to enter Ethiopia.
b
Passport-type photograph: must be uploaded to your applicant profile.

สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย tourist e-visa ค่าธรรมเนียมสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย

เดินทางครั้งเดียว
  • อายุการใช้งาน: up to 1 month
  • ในการดำเนินการ: วันถัดไปธุรกิจ
  • Total cost:
  • อายุการใช้งาน: up to 3 months
  • ในการดำเนินการ: วันถัดไปธุรกิจ
  • Total cost:
ระยะเวลาอาศัยสูงสุด ใน สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย: 90 days สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย visa help
ระยะเวลาอาศัยสูงสุด ใน สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย: 90 days สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย visa help
สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย วีซ่าสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย เป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้สำหรับข้อมูลอื่นโปรดติดต่อที่ใกล้ที่สุ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียสถานทูต.This information is available at website.
No worries, we did it for your convenience.

Get all the information and services provided exclusively for residents in one click.
Go to

ดูเมื่อไม่นานมานี้

All visa requirements you are about to research will appear here for easy access.