สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย วีซ่า

วีซ่าสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย

permanent resident?


Travelers should enter via Addis Ababa Bole International Airport. Entry via other ports is not allowed.

กรอก สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย tourist e-visa แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

และให้สำเนาดิจิตอลของเอกสารดังต่อไปนี้

a
Scanned copy of ราชอาณาจักรไทย passport. A clear scan of the information pages of your signed passport that must be still valid for at least 6 month from the date you intend to enter Ethiopia.
b
Passport-type photograph: must be uploaded to your applicant profile.
The validity of Ethiopian e-Visa starts from the date you intend to enter Ethiopia (not from the date of issue).

สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย tourist e-visa ค่าธรรมเนียมสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย

เดินทางครั้งเดียว
  • อายุการใช้งาน: up to 1 month
  • ในการดำเนินการ: วันถัดไปธุรกิจ
  • Total cost:
  • อายุการใช้งาน: up to 3 months
  • ในการดำเนินการ: วันถัดไปธุรกิจ
  • Total cost:
ระยะเวลาอาศัยสูงสุด ใน สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย: 90 days สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย visa help
ระยะเวลาอาศัยสูงสุด ใน สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย: 90 days สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย visa help
สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย วีซ่าสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย เป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้สำหรับข้อมูลอื่นโปรดติดต่อที่ใกล้ที่สุ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียสถานทูต.This information is available at website.
No worries, we did it for your convenience.

Get all the information and services provided exclusively for residents in one click.
Go to
สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย ข้อมูลด้านวีซ่า
Ethiopia วีซ่า
3
สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย วันที่ออกวีซ่า (รูปแบบอาจจะแตกต่างไปจาก MM-DD-YYYY).
4
ชื่อของ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย ผู้ถือวีซ่า
5
หมายเลขหนังสือเดินทางของนักเดินทาง
6
วันเกิดของผู้ถือหนังสือเดินทาง (รูปแบบอาจจะแตกต่างไปจาก MM-DD-YYYY).
7
เพศของนักเดินทาง
8
สัญชาติของนักเดินทาง
11
จำนวนครั่งที่อนุญาตให้เข้า Ethiopia (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของวันที่มีผลของวีซ่า)
13
สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย สถานกงสุลที่ออกวีซ่า
16
วันที่ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย หมดอายุของวีซ่า
18
วัตถุประสงค์ของการเข้าประเทศo Ethiopia (ประเภทของ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย วีซ่า)

ดูเมื่อไม่นานมานี้

All visa requirements you are about to research will appear here for easy access.