เครือรัฐโดมินิกา สถานทูตใน ราชอาณาจักรไทย

ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา

เครือรัฐโดมินิกา visa is จำเป็น สำหรับ สาธารณรัฐโดมินิกัน, สาธารณรัฐเฮติ

Dominica สถานทูต ใน Japan

ที่อยู่
No. 38 Kowa Bldg., Rm. 904, 4-12-24, Nishi-Azabu
Minato-ku
Tokyo
Japan
106-0031
โทรศัพท์
+81-3-34996020
แฟกซ์
+81-3-34992627
รายงานการเปลี่ยนแปลง
×

รายงานการเปลี่ยนแปลง

×