สาธารณรัฐไซปรัส วีซ่า

วีซ่าสาธารณรัฐไซปรัส

permanent resident?


Citizens of ราชอาณาจักรไทย holding a valid Schengen visa type "C" that has been used to enter the Schengen region at least once, can enter and stay in สาธารณรัฐไซปรัส within the validity of their Schengen visa. If holding a single entry visa, applicant must travel directly from the Schengen region to สาธารณรัฐไซปรัส.

At this time, VisaHQ.com is unable to assist in obtaining a visa to สาธารณรัฐไซปรัส. All applicants must contact the nearest Embassy or Consulate of สาธารณรัฐไซปรัส to apply.

วีซ่าท่องเที่ยวสาธารณรัฐไซปรัสเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพลเมืองชาว ราชอาณาจักรไทย.

แต่น่าเสียดายที่ในเวลานี้ VisaHQ ไม่ได้ให้บริการ วีซ่าท่องเที่ยว ไปยัง สาธารณรัฐไซปรัส.

ขั้นตอนที่คุณสามารถใช้:

 • ตรวจสอบความถูกต้องในปัจจุบันของหนังสือเดินทางของคุณและความพร้อมของหน้าวีซ่าที่ว่างเปล่า

 • ติดต่อสถานทูตที่ใกล้ที่สุดหรือสถานกงสุลของ สาธารณรัฐไซปรัส

  ใช้ประโยชน์จากการที่กว้างขวางของเรา สถานทูตและกงสุลฐานข้อมูล เพื่อหาหนึ่งที่อยู่ใกล้ที่สุด เมื่อติดต่อสถานทูตยืนยันเอกสารที่จำเป็นต้องใช้เวลาที่ใช้ในการประมวลผลการขอวีซ่าและไม่ว่าสถานกงสุลยอมรับการใช้งานอีเมล์.

 • สาธารณรัฐไซปรัส วีซ่าสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย เป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้สำหรับข้อมูลอื่นโปรดติดต่อที่ใกล้ที่สุ สาธารณรัฐไซปรัสสถานทูต.  This information is available at website.
  No worries, we did it for your convenience.

  Get all the information and services provided exclusively for residents in one click.
  Go to  ดูเมื่อไม่นานมานี้

  All visa requirements you are about to research will appear here for easy access.