แคนาดา สถานทูตใน ราชอาณาจักรไทย

ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา

Canada สถานทูต ใน Bangkok

ที่อยู่
15th Floor, Abdulrahim Place, 990 Rama IV Road
P.O. Box 2090
Bangkok
Thailand
โทรศัพท์
+66-2646-4300
แฟกซ์
+66-2646-4345
URL ของเว็บไซต์
Thailand.gc.ca
รายงานการเปลี่ยนแปลง
×

รายงานการเปลี่ยนแปลง

Canada Consulate ใน Chiang Mai

ที่อยู่
c/o Raming Tea Co., Ltd., 151 Moo 3, Super Highway
Tambon Tahsala
50000
Chiang Mai
Thailand
โทรศัพท์
+66-5385-0147
+66-5324-2292
แฟกซ์
+66-5385-0147
รายงานการเปลี่ยนแปลง
×

รายงานการเปลี่ยนแปลง

×