สาธารณรัฐแคเมอรูน วีซ่า

วีซ่าสาธารณรัฐแคเมอรูน

permanent resident?


Be advised that delays may occur for certain applicants, which may extend the processing time by several days.
Former Cameroonian citizens are required to turn in their old Cameroonian passport. Applicants that no longer have their passport should submit a letter addressed to the Embassy of สาธารณรัฐแคเมอรูน explaining exactly where, when, and how the passport was surrendered. If the passport was lost or stolen, please submit a copy of the police report filed for the passport. Additional documents may be requested by the embassy.

Additional required documents for minors
Additional required documents for minors (under 20):
Birth Certificate. A copy of the applicant's birth certificate.
Letter of Consent. A NOTARIZED letter of consent signed by both parents, specifying who will be traveling with the child and authorizing the Consulate to issue a visa to the child.
Parents' Proof of Status. If the parents of the minor are of Cameroonian origin, the parents' ORIGINAL Cameroonian passports and copies of their US immigration documents (Green Card, I-20, etc) must be provided. If the parents are not of Cameroonian origin, a copy of the passport information pages must be provided.
Third Party Proof of Status. If the minor is traveling with a third party of Cameroonian origin, the party's ORIGINAL Cameroonian passport and copies of his or her US immigration documents (Green Card, I-20, etc) must be provided. If the third party is not of Cameroonian origin, a copy of the passport information pages must be provided.

Multiple entry visas now require a prior approval from the Ministry of Foreign Affairs in สาธารณรัฐแคเมอรูน. Visa validity and duration of stay are at the discretion of the embassy.

The Embassy of สาธารณรัฐแคเมอรูน is closed every Tuesday and Thursday.

วีซ่าท่องเที่ยวสาธารณรัฐแคเมอรูนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพลเมืองชาว ราชอาณาจักรไทย.

แต่น่าเสียดายที่ในเวลานี้ VisaHQ ไม่ได้ให้บริการ วีซ่าท่องเที่ยว ไปยัง สาธารณรัฐแคเมอรูน.

ขั้นตอนที่คุณสามารถใช้:

 • ตรวจสอบความถูกต้องในปัจจุบันของหนังสือเดินทางของคุณและความพร้อมของหน้าวีซ่าที่ว่างเปล่า

 • ติดต่อสถานทูตที่ใกล้ที่สุดหรือสถานกงสุลของ สาธารณรัฐแคเมอรูน

  ใช้ประโยชน์จากการที่กว้างขวางของเรา สถานทูตและกงสุลฐานข้อมูล เพื่อหาหนึ่งที่อยู่ใกล้ที่สุด เมื่อติดต่อสถานทูตยืนยันเอกสารที่จำเป็นต้องใช้เวลาที่ใช้ในการประมวลผลการขอวีซ่าและไม่ว่าสถานกงสุลยอมรับการใช้งานอีเมล์.

 • สาธารณรัฐแคเมอรูน วีซ่าสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย เป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้สำหรับข้อมูลอื่นโปรดติดต่อที่ใกล้ที่สุ สาธารณรัฐแคเมอรูนสถานทูต.  This information is available at website.
  No worries, we did it for your convenience.

  Get all the information and services provided exclusively for residents in one click.
  Go to  ดูเมื่อไม่นานมานี้

  All visa requirements you are about to research will appear here for easy access.