ราชอาณาจักรกัมพูชา สถานทูตใน ราชอาณาจักรไทย

ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา

Cambodia สถานทูต ใน Bangkok

518 / 4 Pracha Uthit Rd.( Soi Ramkamhaeng 39 )Wangtonglang
10310
Bangkok
Thailand
โทรศัพท์+2-957-5851
+2-957-5852
แฟกซ์+2-957-5850
อีเมล์
ที่อยู่
URL ของเว็บไซต์
Report changes
×

Report changes

Cambodia Consulate ใน Sa Kaew

No. 666, Sowanasone Road Tambun Thakasem, Ampheu
Meung 27000
Sa Kaew
Thailand
โทรศัพท์+1-661-723-6017
แฟกซ์+1-663-742-5432
อีเมล์
ที่อยู่
URL ของเว็บไซต์
Report changes
×

Report changes