สาธารณรัฐเบนิน วีซ่า

วีซ่า สาธารณรัฐเบนิน

ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา
permanent resident?
E-visa
จำเป็น
วีซ่าท่องเที่ยว
จำเป็น
วีซ่าธุรกิจ
จำเป็น


กรอก สาธารณรัฐเบนิน e-visa แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

และให้สำเนาดิจิตอลของเอกสารดังต่อไปนี้

a
หนังสือเดินทางฉบับดั้งเดิม มีลายมือชื่อ ราชอาณาจักรไทย มีอายุที่ยังมีผลใช้ได้เหลืออยู่อย่างน้อย 6 เดือน.

สาธารณรัฐเบนิน e-visa ค่าธรรมเนียมสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย

เดินทางครั้งเดียว
 • อายุการใช้งาน: up to 1 month
 • ในการดำเนินการ: 1-2 วันทำการ
 • Total cost: 124.00 
  สาธารณรัฐเบนิน visa help
  Cost calculation
  ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 65.00 ในการดำเนินการ: 59.00: 0.00 Total cost: 124.00
เดินทางหลายครั้ง
 • อายุการใช้งาน: up to 1 month
 • ในการดำเนินการ: 1-2 วันทำการ
 • Total cost: 154.00 
  สาธารณรัฐเบนิน visa help
  Cost calculation
  ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 95.00 ในการดำเนินการ: 59.00: 0.00 Total cost: 154.00
 • อายุการใช้งาน: up to 3 months
 • ในการดำเนินการ: 1-2 วันทำการ
 • Total cost: 184.00 
  สาธารณรัฐเบนิน visa help
  Cost calculation
  ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 125.00 ในการดำเนินการ: 59.00: 0.00 Total cost: 184.00
สาธารณรัฐเบนิน วีซ่าสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย เป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้สำหรับข้อมูลอื่นโปรดติดต่อที่ใกล้ที่สุ สาธารณรัฐเบนินสถานทูต.

This information is available at website.
No worries, we did it for your convenience.

Get all the information and services provided exclusively for residents in one click.
Go to
สาธารณรัฐเบนิน ข้อมูลด้านวีซ่า
สาธารณรัฐเบนิน วีซ่า
1
สาธารณรัฐเบนิน ประเภทของวีซ่าที่กำหนดโดย สาธารณรัฐเบนิน สถานทูต
2
สาธารณรัฐเบนิน อายุการใช้งานของวีซ่า
4
ชื่อของ สาธารณรัฐเบนิน ผู้ถือวีซ่า
11
จำนวนครั่งที่อนุญาตให้เข้า สาธารณรัฐเบนิน (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของวันที่มีผลของวีซ่า)
12
ระยะเวลาการอาศัยอยู่สูงสุดใน สาธารณรัฐเบนิน ต่อการเข้าหนึ่งครั้ง
13
สาธารณรัฐเบนิน สถานกงสุลที่ออกวีซ่า
16
วันที่ สาธารณรัฐเบนิน หมดอายุของวีซ่า
17
ได้รับเชิญเข้าร่วมใน สาธารณรัฐเบนิน
19
หมายเลขหนังสือเชิญในการขอวีซ่าเพื่อธุรกิจ (ใช้กับ สาธารณรัฐเบนิน วีซ่าเพื่อธุรกิจเท่านั้น)