สาธารณรัฐเบนิน วีซ่า

วีซ่าสาธารณรัฐเบนิน

permanent resident?
E-visa
จำเป็น
วีซ่าท่องเที่ยว
จำเป็น
วีซ่าธุรกิจ
จำเป็น


กรอก สาธารณรัฐเบนิน e-visa แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

และให้สำเนาดิจิตอลของเอกสารดังต่อไปนี้

a
หนังสือเดินทางฉบับดั้งเดิม มีลายมือชื่อ ราชอาณาจักรไทย มีอายุที่ยังมีผลใช้ได้เหลืออยู่อย่างน้อย 6 เดือน

สาธารณรัฐเบนิน e-visa ค่าธรรมเนียมสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย

เดินทางครั้งเดียว
  • อายุการใช้งาน: up to 1 month
  • ในการดำเนินการ: 1-2 วันทำการ
  • Total cost:
เดินทางหลายครั้ง
  • อายุการใช้งาน: up to 1 month
  • ในการดำเนินการ: 1-2 วันทำการ
  • Total cost:
  • อายุการใช้งาน: up to 3 months
  • ในการดำเนินการ: 1-2 วันทำการ
  • Total cost:
สาธารณรัฐเบนิน วีซ่าสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย เป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้สำหรับข้อมูลอื่นโปรดติดต่อที่ใกล้ที่สุ สาธารณรัฐเบนินสถานทูต.This information is available at website.
No worries, we did it for your convenience.

Get all the information and services provided exclusively for residents in one click.
Go to

ดูเมื่อไม่นานมานี้

All visa requirements you are about to research will appear here for easy access.