สมัครออนไลน์ Visit our office
Mail documents We prepare your documents and application
รับวีซ่า Submit application in person
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการวีซ่าสาธารณรัฐเบนินตั้งแต่ปี 2003 VisaHQ is a private visa agency, not affiliated with the government of สาธารณรัฐเบนิน. VisaHQ provides
 expediting services 
 • error-proofing your application
 • hand-carry delivery to Consulate
 • real-time status updates
 • dedicated call center
for visa to สาธารณรัฐเบนิน and charges a service fee. See how we compare in the 90 seconds

video


          สาธารณรัฐเบนิน วีซ่า

วีซ่า สาธารณรัฐเบนิน

ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา

โทรหาเราฟรี

permanent resident?
E-visa
จำเป็น
วีซ่าท่องเที่ยว
จำเป็น
วีซ่าธุรกิจ
จำเป็น


กรอก สาธารณรัฐเบนิน e-visa แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

และให้สำเนาดิจิตอลของเอกสารดังต่อไปนี้

a
หนังสือเดินทางฉบับดั้งเดิม มีลายมือชื่อ ราชอาณาจักรไทย มีอายุที่ยังมีผลใช้ได้เหลืออยู่อย่างน้อย 6 เดือน.

สาธารณรัฐเบนิน e-visa ค่าธรรมเนียมสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย

เดินทางครั้งเดียว
 • อายุการใช้งาน: up to 1 month
 • ในการดำเนินการ: 1-2 วันทำการ
 • Total cost: 125.00 
  สาธารณรัฐเบนิน visa help
  Cost calculation
  ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 66.00 ในการดำเนินการ: 59.00: 0.00 Total cost: 125.00
เดินทางหลายครั้ง
 • อายุการใช้งาน: up to 1 month
 • ในการดำเนินการ: 1-2 วันทำการ
 • Total cost: 155.00 
  สาธารณรัฐเบนิน visa help
  Cost calculation
  ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 96.00 ในการดำเนินการ: 59.00: 0.00 Total cost: 155.00
 • อายุการใช้งาน: up to 3 months
 • ในการดำเนินการ: 1-2 วันทำการ
 • Total cost: 185.00 
  สาธารณรัฐเบนิน visa help
  Cost calculation
  ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 126.00 ในการดำเนินการ: 59.00: 0.00 Total cost: 185.00
สาธารณรัฐเบนิน วีซ่าสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย เป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้สำหรับข้อมูลอื่นโปรดติดต่อที่ใกล้ที่สุ สาธารณรัฐเบนินสถานทูต.

This information is available at website.
No worries, we did it for your convenience.

Get all the information and services provided exclusively for residents in one click.
Go to
พบเราใกล้คุณ
 • Bangkok
  ที่อยู่

  VisaHQ.co.th Krit Bldg, Rama 4 Road 4th Floor, 1032 Bangkok 10120

  โทรศัพท์

  โทรหาเราฟรี

  แฟกซ์
  เวลาทำการ
  วันจันทร์ — วันศุกร์ 9:00 am - 5:30 pm
  Call center hours
  วันจันทร์ — วันศุกร์ 9:00 am - 5:30 pm
สาธารณรัฐเบนิน ข้อมูลด้านวีซ่า
สาธารณรัฐเบนิน วีซ่า
1
สาธารณรัฐเบนิน ประเภทของวีซ่าที่กำหนดโดย สาธารณรัฐเบนิน สถานทูต
2
สาธารณรัฐเบนิน อายุการใช้งานของวีซ่า
4
ชื่อของ สาธารณรัฐเบนิน ผู้ถือวีซ่า
11
จำนวนครั่งที่อนุญาตให้เข้า สาธารณรัฐเบนิน (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของวันที่มีผลของวีซ่า)
12
ระยะเวลาการอาศัยอยู่สูงสุดใน สาธารณรัฐเบนิน ต่อการเข้าหนึ่งครั้ง
13
สาธารณรัฐเบนิน สถานกงสุลที่ออกวีซ่า
16
วันที่ สาธารณรัฐเบนิน หมดอายุของวีซ่า
17
ได้รับเชิญเข้าร่วมใน สาธารณรัฐเบนิน
19
หมายเลขหนังสือเชิญในการขอวีซ่าเพื่อธุรกิจ (ใช้กับ สาธารณรัฐเบนิน วีซ่าเพื่อธุรกิจเท่านั้น)