สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน วีซ่า

วีซ่า สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน

e-Visa สำหรับนักท่องเที่ยว
จำเป็น
ธุรกิจ e-Visa
จำเป็น
วีซ่าท่องเที่ยว
จำเป็น
วีซ่าธุรกิจ
จำเป็น
วีซ่าพักอาศัยชั่วคราว
จำเป็น


According to the decision of the Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan, dated 12.03.2020, the issuance of visas upon arrival to the international airports of the Republic of Azerbaijan and electronic visas are suspended for a period of 45 days in order to prevent spread of the virus on the territory of the Republic of Azerbaijan.

สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน e-visa สำหรับนักท่องเที่ยว ค่าธรรมเนียมสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย

เดินทางครั้งเดียว
  • อายุการใช้งาน: up to 1 month
  • ในการดำเนินการ: 5 วันทำการ
  • Total cost: 79.00 
    สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน visa help
    Cost calculation
    ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 20.00 ในการดำเนินการ: 59.00: 0.00 Total cost: 79.00
ระยะเวลาอาศัยสูงสุด ใน สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน: 30 days  
สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน visa help เข้าพักได้สูงสุดหมายถึงจำนวนวันที่ได้รับอนุญาตให้เข้าชมครั้งเดียว
ระยะเวลาอาศัยสูงสุด ใน สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน: 30 days
สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน visa help เข้าพักได้สูงสุดหมายถึงจำนวนวันที่ได้รับอนุญาตให้เข้าชมครั้งเดียว
สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน วีซ่าสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย เป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้สำหรับข้อมูลอื่นโปรดติดต่อที่ใกล้ที่สุ สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานสถานทูต.

This information is available at website.
No worries, we did it for your convenience.

Get all the information and services provided exclusively for residents in one click.
Go to
จุดหมายปลายทาง
ประเภทวีซ่า
เลือกสัญชาติพลเมืองของคุณ
ที่อาศัยอยู่ใน
permanent resident?
ต้องการความช่วยเหลือ? แชทกับเรา

โทรหาเราฟรี