แอนติกาและบาร์บูดา สถานทูตใน ราชอาณาจักรไทย

ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา

Antigua Barbuda สถานทูต

ที่อยู่
14 Wireless Road
Bangkok
10330
Thailand
โทรศัพท์
+66 (0) 2305-8333
แฟกซ์
+66 (0) 2 255 9278
URL ของเว็บไซต์
http://ukinthailand.fco.gov.uk/en/
รายงานการเปลี่ยนแปลง
×

รายงานการเปลี่ยนแปลง

Antigua Barbuda Consulate

ที่อยู่
198 Bumrungraj Rd, Muang
Chiang Mai
50000
Thailand
โทรศัพท์
+66-53-263015
แฟกซ์
+66-53-263016
รายงานการเปลี่ยนแปลง
×

รายงานการเปลี่ยนแปลง

×