อเมริกันซามัว สถานทูตใน ราชอาณาจักรไทย

ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา

American Samoa สถานทูต ใน Bangkok

ที่อยู่
95 Wireless Road
10330
Bangkok
Thailand
โทรศัพท์
+66-2205-4000
แฟกซ์
+66-2254-4306
+66-2205-1171
URL ของเว็บไซต์
http://bangkok.usembassy.gov/
รายงานการเปลี่ยนแปลง
×

รายงานการเปลี่ยนแปลง

American Samoa Consulate ใน Chiang Mai

ที่อยู่
387 Wichayanon Road
50300
Chiang Mai
Thailand
โทรศัพท์
+66-5325-2629
แฟกซ์
+66-5325-2633
รายงานการเปลี่ยนแปลง
×

รายงานการเปลี่ยนแปลง

×