สาธารณรัฐสิงคโปร์ visa application and requirements

          สาธารณรัฐสิงคโปร์ วีซ่า

วีซ่าสาธารณรัฐสิงคโปร์ เติร์กเมนิสถาน บผู้ถือหนังสือเดินทาง ราชอาณาจักรไทย

permanent resident?
ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา

กรอก สาธารณรัฐสิงคโปร์ วีซ่าท่องเที่ยว แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

และให้สำเนาดิจิตอลของเอกสารดังต่อไปนี้

a
Scanned copy of เติร์กเมนิสถาน passport. A clear scan of the information pages of your valid, signed passport.
b
Passport-type photograph: must be uploaded to your applicant profile.
c
Singapore visa application form. Please download, complete by hand, print out and sign the application form. Scan the signed form and upload it to your profile. This form is available here.
d
Itinerary. Copy of round trip tickets or itinerary.
e
Hotel Reservations. Copy of confirmed hotel reservations.

สาธารณรัฐสิงคโปร์ วีซ่าท่องเที่ยว ค่าธรรมเนียมสำหรับพลเมืองของ เติร์กเมนิสถาน

เดินทางหลายครั้ง
 • อายุการใช้งาน: up to 2 months
 • ในการดำเนินการ: 14 วันทำการ
 • Total cost: 107.00 
  สาธารณรัฐสิงคโปร์ visa help
  Cost calculation
  ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 68.00 ในการดำเนินการ: 39.00: 0.00 Total cost: 107.00
ระยะเวลาอาศัยสูงสุด ใน สาธารณรัฐสิงคโปร์: 30 days  
สาธารณรัฐสิงคโปร์ visa help เข้าพักได้สูงสุดหมายถึงจำนวนวันที่ได้รับอนุญาตให้เข้าชมครั้งเดียว
ระยะเวลาอาศัยสูงสุด ใน สาธารณรัฐสิงคโปร์: 30 days
สาธารณรัฐสิงคโปร์ visa help เข้าพักได้สูงสุดหมายถึงจำนวนวันที่ได้รับอนุญาตให้เข้าชมครั้งเดียว
สาธารณรัฐสิงคโปร์ วีซ่าสำหรับพลเมืองของ เติร์กเมนิสถาน เป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้สำหรับข้อมูลอื่นโปรดติดต่อที่ใกล้ที่สุ สาธารณรัฐสิงคโปร์สถานทูต.

This information is available at website.
No worries, we did it for your convenience.

Get all the information and services provided exclusively for residents in one click.
Go to
สาธารณรัฐสิงคโปร์ ข้อมูลด้านวีซ่า
สาธารณรัฐสิงคโปร์ วีซ่า
2
สาธารณรัฐสิงคโปร์ อายุการใช้งานของวีซ่า
3
สาธารณรัฐสิงคโปร์ วันที่ออกวีซ่า (รูปแบบอาจจะแตกต่างไปจาก MM-DD-YYYY).
4
ชื่อของ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ผู้ถือวีซ่า
5
หมายเลขหนังสือเดินทางของนักเดินทาง
6
วันเกิดของผู้ถือหนังสือเดินทาง (รูปแบบอาจจะแตกต่างไปจาก MM-DD-YYYY).
7
เพศของนักเดินทาง
8
สัญชาติของนักเดินทาง
9
สาธารณรัฐสิงคโปร์ หมายเหตุวีซ่า
12
ระยะเวลาการอาศัยอยู่สูงสุดใน สาธารณรัฐสิงคโปร์ ต่อการเข้าหนึ่งครั้ง
13
สาธารณรัฐสิงคโปร์ สถานกงสุลที่ออกวีซ่า
14
สาธารณรัฐสิงคโปร์ หมายเลขวีซ่า
18
วัตถุประสงค์ของการเข้าประเทศo สาธารณรัฐสิงคโปร์ (ประเภทของ สาธารณรัฐสิงคโปร์ วีซ่า)