สาธารณรัฐสิงคโปร์ วีซ่า

วีซ่าสาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐอาร์เมเนีย บผู้ถือหนังสือเดินทาง ราชอาณาจักรไทย

ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา
permanent resident?


กรอก สาธารณรัฐสิงคโปร์ วีซ่าท่องเที่ยว แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

และให้สำเนาดิจิตอลของเอกสารดังต่อไปนี้

a
Scanned copy of สาธารณรัฐอาร์เมเนีย passport. A clear scan of the information pages of your valid, signed passport.
b
Passport-type photograph: must be uploaded to your applicant profile.
c
Singapore visa application form. Please download, complete by hand, print out and sign the application form. Scan the signed form and upload it to your profile. This form is available here.
d
Itinerary. Copy of round trip tickets or itinerary.
e
Hotel Reservations. Copy of confirmed hotel reservations.

สาธารณรัฐสิงคโปร์ วีซ่าท่องเที่ยว ค่าธรรมเนียมสำหรับพลเมืองของ สาธารณรัฐอาร์เมเนีย

เดินทางหลายครั้ง
  • อายุการใช้งาน: up to 2 months
  • ในการดำเนินการ: 14 วันทำการ
  • Total cost:
ระยะเวลาอาศัยสูงสุด ใน สาธารณรัฐสิงคโปร์: 30 days สาธารณรัฐสิงคโปร์ visa help
ระยะเวลาอาศัยสูงสุด ใน สาธารณรัฐสิงคโปร์: 30 days สาธารณรัฐสิงคโปร์ visa help
สาธารณรัฐสิงคโปร์ วีซ่าสำหรับพลเมืองของ สาธารณรัฐอาร์เมเนีย เป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้สำหรับข้อมูลอื่นโปรดติดต่อที่ใกล้ที่สุ สาธารณรัฐสิงคโปร์สถานทูต.This information is available at website.
No worries, we did it for your convenience.

Get all the information and services provided exclusively for residents in one click.
Go to
สาธารณรัฐสิงคโปร์ ข้อมูลด้านวีซ่า
Singapore วีซ่า
2
Singapore อายุการใช้งานของวีซ่า
3
สาธารณรัฐสิงคโปร์ วันที่ออกวีซ่า (รูปแบบอาจจะแตกต่างไปจาก MM-DD-YYYY).
4
ชื่อของ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ผู้ถือวีซ่า
5
หมายเลขหนังสือเดินทางของนักเดินทาง
6
วันเกิดของผู้ถือหนังสือเดินทาง (รูปแบบอาจจะแตกต่างไปจาก MM-DD-YYYY).
7
เพศของนักเดินทาง
8
สัญชาติของนักเดินทาง
9
สาธารณรัฐสิงคโปร์ หมายเหตุวีซ่า
12
ระยะเวลาการอาศัยอยู่สูงสุดใน Singapore ต่อการเข้าหนึ่งครั้ง
13
สาธารณรัฐสิงคโปร์ สถานกงสุลที่ออกวีซ่า
14
Singapore หมายเลขวีซ่า
18
วัตถุประสงค์ของการเข้าประเทศo Singapore (ประเภทของ สาธารณรัฐสิงคโปร์ วีซ่า)

ดูเมื่อไม่นานมานี้

All visa requirements you are about to research will appear here for easy access.