สหพันธรัฐรัสเซีย สถานทูตใน ราชอาณาจักรไทย

ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา

สหพันธรัฐรัสเซีย visa is จำเป็น สำหรับ

Russia สถานทูต ใน Bangkok

78 Sap Road
10500
Bangkok
Thailand
โทรศัพท์+66-2-2349824
+66-2-2681169
+66-2-2342012
แฟกซ์+66-2-2378488
+66-2-2681166
อีเมล์
ที่อยู่
URL ของเว็บไซต์www.thailand.mid.ru
Report changes
×

Report changes