สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี สถานทูตใน ราชอาณาจักรไทย

ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา

North Korea สถานทูต ใน Bangkok 10250

ที่อยู่
14 Mooban Suanlaemthong 2
Pattanakarn Road Soi 28
Suan Luang
Bangkok 10250
Thailand
โทรศัพท์
+66-2319-2686
แฟกซ์
+66-2318-6333
รายงานการเปลี่ยนแปลง
×

รายงานการเปลี่ยนแปลง

×