ข้อมูลด้านวีซ่า

 วีซ่า
Care for actual visa to , not just its picture?
2
อายุการใช้งานของวีซ่า
3
สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย วันที่ออกวีซ่า (รูปแบบอาจจะแตกต่างไปจาก MM-DD-YYYY).
4
ชื่อของ สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย ผู้ถือวีซ่า
5
หมายเลขหนังสือเดินทางของนักเดินทาง
11
จำนวนครั่งที่อนุญาตให้เข้า (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของวันที่มีผลของวีซ่า)
13
สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย สถานกงสุลที่ออกวีซ่า
18
วัตถุประสงค์ของการเข้าประเทศo (ประเภทของ สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย วีซ่า)

เครือข่ายทางสังคม