สาธารณรัฐมอริเชียส สถานทูตใน ราชอาณาจักรไทย

ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา

สาธารณรัฐมอริเชียส visa is จำเป็น สำหรับ

Mauritius Mission accredited to ใน Kuala Lumpur

ที่อยู่
17th Floor West Block
Wisma Selangor Dredging
Jalan Ampang
50450
Kuala Lumpur
Malaysia
โทรศัพท์
+603-2163-6301
+603-2163-6306
แฟกซ์
+603-2163-6294
รายงานการเปลี่ยนแปลง
×

รายงานการเปลี่ยนแปลง

×