สาธารณรัฐมอริเชียส สถานทูตใน ราชอาณาจักรไทย

ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา

สาธารณรัฐมอริเชียส visa is จำเป็น สำหรับ

Mauritius Mission accredited to ใน Kuala Lumpur

17th Floor West Block
Wisma Selangor Dredging
Jalan Ampang
50450
Kuala Lumpur
Malaysia
โทรศัพท์+603-2163-6301
+603-2163-6306
แฟกซ์+603-2163-6294
อีเมล์
ที่อยู่
URL ของเว็บไซต์
Report changes
×

Report changes