ข้อมูลด้านวีซ่า

 วีซ่า
Care for actual visa to , not just its picture?
5
หมายเลขหนังสือเดินทางของนักเดินทาง
9
สาธารณรัฐแอลเบเนีย หมายเหตุวีซ่า
11
จำนวนครั่งที่อนุญาตให้เข้า (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของวันที่มีผลของวีซ่า)
12
ระยะเวลาการอาศัยอยู่สูงสุดใน ต่อการเข้าหนึ่งครั้ง
13
สาธารณรัฐแอลเบเนีย สถานกงสุลที่ออกวีซ่า
14
หมายเลขวีซ่า
15
วันที่เข้าสู่ (รูปแบบอาจจะแตกต่างไปจาก MM-DD-YYYY).
16
วันที่ สาธารณรัฐแอลเบเนีย หมดอายุของวีซ่า

เครือข่ายทางสังคม