ราชอาณาจักรกัมพูชา วีซ่า

วีซ่าราชอาณาจักรกัมพูชา สหรัฐอเมริกา บผู้ถือหนังสือเดินทาง ราชอาณาจักรไทย

ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา
permanent resident?


กรอก ราชอาณาจักรกัมพูชา วีซ่าท่องเที่ยว แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

และให้สำเนาดิจิตอลของเอกสารดังต่อไปนี้

a
Scanned copy of สหรัฐอเมริกา passport. A clear scan of the information pages of your valid, signed passport.
b
Passport-type photograph: must be uploaded to your applicant profile.

ราชอาณาจักรกัมพูชา วีซ่าท่องเที่ยว ค่าธรรมเนียมสำหรับพลเมืองของ สหรัฐอเมริกา

เดินทางครั้งเดียว
  • อายุการใช้งาน: up to 3 months
  • ในการดำเนินการ: 5 วันทำการ
  • Total cost:
ระยะเวลาอาศัยสูงสุด ใน ราชอาณาจักรกัมพูชา: 30 days ราชอาณาจักรกัมพูชา visa help
ระยะเวลาอาศัยสูงสุด ใน ราชอาณาจักรกัมพูชา: 30 days ราชอาณาจักรกัมพูชา visa help
ราชอาณาจักรกัมพูชา วีซ่าสำหรับพลเมืองของ สหรัฐอเมริกา เป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้สำหรับข้อมูลอื่นโปรดติดต่อที่ใกล้ที่สุ ราชอาณาจักรกัมพูชาสถานทูต.This information is available at website.
No worries, we did it for your convenience.

Get all the information and services provided exclusively for residents in one click.
Go to
ราชอาณาจักรกัมพูชา ข้อมูลด้านวีซ่า
ราชอาณาจักรกัมพูชา วีซ่า
3
ราชอาณาจักรกัมพูชา วันที่ออกวีซ่า (รูปแบบอาจจะแตกต่างไปจาก MM-DD-YYYY).
4
ชื่อของ ราชอาณาจักรกัมพูชา ผู้ถือวีซ่า
5
หมายเลขหนังสือเดินทางของนักเดินทาง
9
ราชอาณาจักรกัมพูชา หมายเหตุวีซ่า
11
จำนวนครั่งที่อนุญาตให้เข้า ราชอาณาจักรกัมพูชา (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของวันที่มีผลของวีซ่า)
13
ราชอาณาจักรกัมพูชา สถานกงสุลที่ออกวีซ่า
14
ราชอาณาจักรกัมพูชา หมายเลขวีซ่า
16
วันที่ ราชอาณาจักรกัมพูชา หมดอายุของวีซ่า

ดูเมื่อไม่นานมานี้

All visa requirements you are about to research will appear here for easy access.