ราชอาณาจักรกัมพูชา วีซ่า

วีซ่าราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอิตาลี บผู้ถือหนังสือเดินทาง ราชอาณาจักรไทย

permanent resident?


กรอก ราชอาณาจักรกัมพูชา วีซ่าท่องเที่ยว แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

และให้สำเนาดิจิตอลของเอกสารดังต่อไปนี้

a
Scanned copy of สาธารณรัฐอิตาลี passport. A clear scan of the information pages of your valid, signed passport.
b
Passport-type photograph: must be uploaded to your applicant profile.

ราชอาณาจักรกัมพูชา วีซ่าท่องเที่ยว ค่าธรรมเนียมสำหรับพลเมืองของ สาธารณรัฐอิตาลี

เดินทางครั้งเดียว
  • อายุการใช้งาน: up to 3 months
  • ในการดำเนินการ: 5 วันทำการ
  • Total cost:
ระยะเวลาอาศัยสูงสุด ใน ราชอาณาจักรกัมพูชา: 30 days ราชอาณาจักรกัมพูชา visa help
ระยะเวลาอาศัยสูงสุด ใน ราชอาณาจักรกัมพูชา: 30 days ราชอาณาจักรกัมพูชา visa help
ราชอาณาจักรกัมพูชา วีซ่าสำหรับพลเมืองของ สาธารณรัฐอิตาลี เป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้สำหรับข้อมูลอื่นโปรดติดต่อที่ใกล้ที่สุ ราชอาณาจักรกัมพูชาสถานทูต.This information is available at website.
No worries, we did it for your convenience.

Get all the information and services provided exclusively for residents in one click.
Go to

ดูเมื่อไม่นานมานี้

All visa requirements you are about to research will appear here for easy access.