ราชอาณาจักรกัมพูชา วีซ่า

วีซ่าราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน บผู้ถือหนังสือเดินทาง ราชอาณาจักรไทย

permanent resident?


วีซ่าท่องเที่ยวราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพลเมืองชาว สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน.

สำคัญ: ขออภัยอย่างยิ่ง ในเวลานี้ VisaHQ ไม่ได้ให้บริการเต็มสำหรับวีซ่าไปราชอาณาจักรกัมพูชา ผู้สมัครจะต้องสมัครด้วยตัวเองที่ สถานทูตประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา ข้อมูลด้านล่างนี้เป็นสำหรับการอ้างอิงเท่านั้น โปรดส่งคำถามทั้งหมดไปที่สถานทูตราชอาณาจักรกัมพูชาได้โดยตรง

Following documents are required for apply วีซ่าท่องเที่ยว ราชอาณาจักรกัมพูชา:

a
Scanned copy of สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน passport. A clear scan of the information pages of your valid, signed passport.
b
Passport-type photograph: must be uploaded to your applicant profile.

ใช้ประโยชน์จากการที่กว้างขวางของเรา สถานทูตและกงสุลฐานข้อมูล เพื่อหาหนึ่งที่อยู่ใกล้ที่สุด เมื่อติดต่อสถานทูตยืนยันเอกสารที่จำเป็นต้องใช้เวลาที่ใช้ในการประมวลผลการขอวีซ่าและไม่ว่าสถานกงสุลยอมรับการใช้งานอีเมล์.

ราชอาณาจักรกัมพูชา วีซ่าสำหรับพลเมืองของ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน เป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้สำหรับข้อมูลอื่นโปรดติดต่อที่ใกล้ที่สุ ราชอาณาจักรกัมพูชาสถานทูต.This information is available at website.
No worries, we did it for your convenience.

Get all the information and services provided exclusively for residents in one click.
Go to

ดูเมื่อไม่นานมานี้

All visa requirements you are about to research will appear here for easy access.