อาร์เจนติน่า วีซ่า

วีซ่าอาร์เจนติน่า เกาะคริสต์มาส บผู้ถือหนังสือเดินทาง ราชอาณาจักรไทย

permanent resident?
วีซ่าท่องเที่ยว
จำเป็น
วีซ่าธุรกิจ
จำเป็น
วีซ่าอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับธุรกิจหรือการท่องเที่ยวจำเป็น


กรอก อาร์เจนติน่า วีซ่าท่องเที่ยว แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

Prior to traveling to อาร์เจนติน่า, citizens of เกาะคริสต์มาส are required to pay an entry fee to the Argentine National Immigration Directorate (DNM). This process is done electronically and no documents need to be mailed to VisaHQ for processing. You will receive your official receipt via e-mail. On arrival in อาร์เจนติน่า, present your official receipt to the DNM office.

อาร์เจนติน่า วีซ่าท่องเที่ยว ค่าธรรมเนียมสำหรับพลเมืองของ เกาะคริสต์มาส

เดินทางหลายครั้ง
  • อายุการใช้งาน: up to 1 year
  • ในการดำเนินการ: 2 วันทำการ
  • Total cost:
ระยะเวลาอาศัยสูงสุด ใน อาร์เจนติน่า: 90 days อาร์เจนติน่า visa help
ระยะเวลาอาศัยสูงสุด ใน อาร์เจนติน่า: 90 days อาร์เจนติน่า visa help
อาร์เจนติน่า วีซ่าสำหรับพลเมืองของ เกาะคริสต์มาส เป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้สำหรับข้อมูลอื่นโปรดติดต่อที่ใกล้ที่สุ อาร์เจนติน่าสถานทูต.This information is available at website.
No worries, we did it for your convenience.

Get all the information and services provided exclusively for residents in one click.
Go to

ดูเมื่อไม่นานมานี้

All visa requirements you are about to research will appear here for easy access.